Безплатна консултация на
02 851 02 01

ИЗПРОБВАЙТЕ БЕЗПЛАТНО
BoelBox QR Code

m.boelbox.com

Обадете се

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Регистрация на фирми

BoelBox предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти, напълно безплатно, услугата по регистрация на фирма към Агенция по вписванията. Услугата е достъпна за клиенти, които закупят BoelBox пакет. Държавни, банкови и нотариални такси се заплащат от клиента. В случай, че не сте избрали вида регистрация на вашта фирма или не може да определите каква да бъде юридическата форма (ЕТ, ЕООД, ООД, СД, АД) според нуждите на вашия стартиращ бизнес, ние ще ви консултираме напълно безплатно.
 
Регистрация на ЕТ (Едноличен търговец)

Услугата включва изготвяне и попълване на всички необходими документи за Търговския регистър, плащане на такси (държавни, комисионни на банка, такса нотариус и др.), получаване на удостоверение за актуално състояние и подаване на всички заявление за регистрация на вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията.Регистрирането като едноличен търговец е подходящо за малки фирми, където дейността не е свързана с поемането на големи задължения и няма пряка връзка с големи инвестиции. Едноличният търговец може да извършва всякаква дейност, за която не съществуват ограничения със закон. Вписването на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец А1 като това се заявява лично от търговеца. По желание на търговеца, това може да се извърши и от упълномощено от него лице. В посоченото заявление, търговецът е задължен да посочи своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер.

Услугата включва:

 • Изготвяне на всички необходими документи за вписването на фирмата в Търговския регистър;
 • Попълване на заявленията и документите;
 • Заплащане на всички държавни такси и комисионни на банка;
 • Услуга за заверяване на подписа на пълномощника при нотариус и заплащане на таксите;
 • Подаване на комплекта документи в Агенция по вписвания;
 • Получаване на удостоверение за актуално състояние. 


Регистрация на ЕООД и ООД

BoelBox предлага на свойте клиенти услуга по изготвяне и попълване на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон, заплащане на всички държавни такси, банкови комисионни и нотариални такси, подаване на документите за регистрация. Преди да регистрирате Вашата фирма като ЕООД или ООД е нужно да знаете, че при ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) капиталът принадлежи само на едно лице и документа за учредяване е Учредителен устав, който се сключва в писмена форма. При ООД (Дружество с ограничена отговорност) капиталът принадлежи на две или повече лица, които управляват с общи средства, и се сключва Дружествен договор, в писмена форма. За да регистрирате Вашата фирма трябва да изберете наименование и предмет на дейност, адрес на управление. Нужни са данните на управителя/ите и да се определи и внесе капитала на дружеството. Минималният капитал за регистрация на ЕООД/ООД е 2 лева.

Услугата включва:

 • Консултация със счетоводител;
 • Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните изискуеми заявления;
 • Услуга за заверяване на подписа/ите на пълномощник/ци при нотариус и заплащане на съответните нотариални такси;
 • Държавни такси и комисионни на банката;
 • Входиране на комплекта документи в Агенция по вписванията;
 • Удостоверение за Актуално състояние;

Новини

До 50% данъчен кредит за служебни автомобили

22/02/2016

До 50% данъчен кредит може да ползва бизнеса за служебните автомобили, ще поиска Европейската комисия от България. Страната ни ще поиска изключение от правилата за облагане с ДДС за МПС-та, а от НАП ще искат прилагането на данък „уикенд“ да бъде допълнено с нови пояснения, стана ясно от среща в Министерството на финансите.

НГФ обеща по-лесен достъп до кредити за малки, средни предприятия

17/02/2016

Въпреки, че достъпът до кредити за фирмите остава труден, Националният гаранционен фонд (НГФ) заяви, че се работи по нова програма, която ще гарантира до 50% от кредитите на фирмите, каза в интервю за БНР Самуил Шидеров, изпълнителен директор на фонда.

View All

Блог

Pегистрация на ЕООД или ЕТ?

16/01/2013

Изборът на ЕТ или ЕООД зависи единствено от това какъв ще е предмета на дейност на фирмата.
Ако фирмата планира оборот, в размер над 4000 лв на месец е по удачно да се облага като...

Интрастат

16/01/2013

Какво е Интрастат?

 

Tова е система която събира данни за фирми които внасят/изнасят стоки, за повече от 200 000 лв годишно.Освен годишна данъчна...

View All